Zawodowa niania

Program Zawodowa Niania skierowany jest do niań i rodziców chcących podjąć legalną współpracę.

Program Zawodowa Niania skierowany jest do niań i rodziców chcących podjąć legalną współpracę. Dzięki profesjonalnemu wsparciu agencji Baby and Care zyskują oni wiele korzyści:

  • rodzice nie muszą tracić czasu na formalności - w ramach programu zyskują wsparcie w zakresie kadrowo - płacowym (przygotowanie umowy i innych dokumentów, wypełnianie formularzy rozliczeniowych i ZUS, prowadzenie rozliczeń itd.)
  • nianie otrzymują zaświadczenie o pracy, pakiet ubezpieczeń społecznych, stabilność zatrudnienia i dostęp do profesjonalnych szkoleń zawodowych w preferencyjnych cenach.

Na czym polega program?

Program “Zawodowa Niania” to usługa pośrednictwa w zakresie obsługi kadrowo-płacowej odnośnie współpracy pomiędzy nianią a rodzicem. Po znalezieniu odpowiedniej opiekunki rodzic zgłaszający chęć udziału w programie otrzymuje wsparcie agencji Baby and Care. Wsparcie to obejmuje przygotowanie umowy i formularzy ubezpieczenia niani w ZUS, oraz prowadzenie księgowości wynagrodzeń niani. Wybrana przez rodzica niania otrzymuje wiadomość z formularzem, zawierającym ustalone wcześniej warunki współpracy; po potwierdzeniu otrzymanych informacji generowana jest umowa, którą podpisują obie strony. Od tego momentu następuje formalne rozpoczęcie współpracy między opiekunką i rodziną. Niania zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, zaś po zakończeniu współpracy otrzymuje stosowne zaświadczenie. Rodzice nie muszą przejmować się formalnościami: dokumentami ZUS i comiesięcznymi rachunkami dla niani - wszystkim tym zajmuje się Baby and Care.

Kto może skorzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla wszystkich opiekunek i rodziców, chcących podjąć legalną współpracę. Programem mogą być objęte również rodziny, korzystające dotychczas z rozwiązań tzw. ustawy żłobkowej.

Warunki

Program “Zawodowa Niania” obejmuje wsparcie formalne od momentu nawiązania współpracy z nianią. Oznacza to, że Baby and Care i Niania.pl nie odpowiadają za proces poszukiwania i wyboru niani przez rodzica. Dokładne warunki współpracy z Baby and Care opisują regulaminy: